Mina vänner Johan och Linda gifte sig i september 2013 och de undrade om jag hade lust att stötta värdarna i att layouta programbladet. Det ville jag gärna! Jag fick tidigt höra att bröllopsfesten skulle ha ett tydligt tävlingstema då både Johan, som är sportjournalist, och Linda, som är Friskisintruktör, är tävlingsmänniskor. Grundtankarna inför logotyparbetet var därmed att anspela på deras initialer J (Johan), L (Linda) och E (Ekberg) samt att spegla tävling och sport. Sedan var det ju för ett bröllop så kärlek var en given influens. Jag började skissa logotypförslag på papper men fortsatte ganska snart i datorn, vilket är en process som kan följas i bilderna nedan.  När logotypen var klar satte jag ihop ett festprogram som värdarna önskade skulle anspela på sådana tävlingsprogram som man får när man åker på sportevenemang. Därifrån fick jag idéer till framsidan och reklam-/sponsorbilderna. Så med text och idéer som värdarna skickade satte jag ihop ett programblad. Jag bad också att få göra vigselprogrammet där jag ville återanvända logotypen men tonade ner sportinfluenserna starkt, men försökte för övrigt behålla samma formspråk.